OPSC Odisha Education Service (OES) Junior Lecturer, 2013-2014, India

  • Post category:JOB

OPSC OES Junior Lecturer, 2013-2014, Paper-I, Odisha, India

PaperDownload
Botany-I
Chemistry-I
Geography-I
Geology-I
Home Science-I
Mathematics-I
Physics-I
Political Science-I
Statistics-I
Zoology-I
Anthropology-I
Economics-I
Education-I
English-I
Hindi-I
History-I
Odia-I
Psychology-I
Sociology-I

OPSC OES Junior Lecturer, 2013-2014, Paper-II, Odisha, India

PaperDownload
Botany-II
Chemistry-II
Geography-II
Geology-II
Home Science-II
Mathematics-II
Physics-II
Political Science-II
Statistics-II
Zoology-II
Anthropology-II
Economics-II
Education-II
English-II
Hindi-II
History-II
Odia-II
Psychology-II
Sociology-II

Leave a Reply